O asociaci

Charakteristika/představení

Asociace pro inovaci retailu (dále jen APIR) je spolek, výběrová organizace podnikatelských subjektů v oblasti digitalizace retailu. Vznikla na počátku roku 2024 jako platforma pro setkávání členů z řad pracovníků v IT, poskytovatelů digitálních technologií, digitální komunikace, moderních obchodních konceptů, dodavatelů vybavení prodejen a odborníků na datovou analytiku. Záměrem asociace je průběžné rozšiřování členské základny o další subjekty, které se o digitalizaci maloobchodu zajímají v širším kontextu – např. poskytovatelé bezpečnostních služeb, telekomunikací, finančních služeb aj.

Poslání/mise

Posláním asociace je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, sdílení informací o nových trendech a technologiích, poskytovat odborné vzdělávání a podporovat aktivity ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na inovaci retailu.

Vize

Naší vizí je dosáhnout takové úrovně digitalizace retailu, kdy bude zákazníkům umožněno nakupovat rychle, snadno, bezpečně, samoobslužně v jakémkoliv segmentu maloobchodu a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a zároveň tyto nové prodejní formáty budou umožňovat obchodníkům dosáhnout vyšší efektivity, úspory nákladů a přinášet pozitivní zákaznickou zkušenost.

Naše hodnoty

V inovacích vidíme příležitost, jak rozvíjet obor. Budovat dobré vztahy uvnitř organizace i navenek. Rovnocenný a transparentní přístup, vzájemné sdílení zkušeností. Vykonávat práci s přidanou hodnotou.

kontaktní informace